Opryszczkowe zapalenie mózgu

To, co z pozoru wydaje się być często spotykaną dolegliwością, nieszkodliwą i dotykającą wielu ludzi, może się okazać w pewnych przypadkach naprawdę poważnym zagrożeniem, z którym skuteczna walka jest konieczna dla naszego sprawnego funkcjonowania, a nawet dla życia. Zakażenie wirusem HSV może nieść ze sobą naprawdę poważne powikłania, a jednym z najcięższych z nich jest opryszczkowe zapalenie mózgu.

Opryszczkowe zapalenie mózgu to przypadłość naprawdę poważna, jednak najczęściej nie jest tak rozpowszechniona, jak inne odmiany zakażenia HSV w społeczeństwie. Według najczęstszych statystyk szansa takiego zapalenia wynosi 1/500 000. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że prawie 80% społeczeństwa może być dotkniętych którąś z form HSV, zagrożenie diametralnie wzrasta. Do grupy najbardziej zagrożonej należą osoby przed 20 rokiem życia oraz po 50 roku życia. U młodych ludzi to najczęściej pierwsza postać zakażenia, u starszych może to być nawracająca infekcja. Co gorsze śmiertelność w tym przypadku jest naprawdę bardzo duża, jeśli nie zostanie zastosowana odpowiednia terapia i interwencja lekarza nie będzie wystarczająco szybka to ryzyko śmierci w wyniku opryszczkowego zapalenia mózgu wynosi nawet 70%. Ponadto przeżycie takie zapalenia niesie ze sobą dalsze powikłania, jak uszkodzenia neurologiczne. Dlatego, gdy tylko zauważymy u siebie objawy takie, jak: gorączka, zaburzenia mowy, objawy móżdżkowe, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, napady padaczkowe, niedowład, zaburzenia pamięci, zmniejszenie pola widzenia itp. powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza i rozpocząć walkę z wirusem.

Infanrix hexa