Zakażenia HSV-1 są bardzo powszechne w społeczeństwie, ale okazuje się, że ryzyko zakażenia związane jest z naprawdę ogromną liczbą zmiennych pobocznych, odpowiedzialnych za zakażenie. Istnieją na przykład znaczące różnice, jeśli chodzi o występowanie przeciwciał w przypadku ludzi mieszkających w różnych krajach, a również wiek zakażonego nie jest czynnikiem obojętnym. Warto więc się zastanowić i dowiedzieć, kiedy i gdzie ryzyko zakażenia HSV-1 jest najpoważniejsze.

Aby zbadać epidemiologię zwykle bierze się pod uwagę serokonwersję. Na przykład w USA utrzymuje się na poziomie od 40-63%, co jest naprawdę poważnym wynikiem i pokazuje, że problem opryszczki wargowej nie jest kłopotem, który można bagatelizować. W Izraelu problem dotknięte są często dzieci, w wieku od 6 miesiąca do 1 roku życia odporność poekspozycyjną wykazywało 22% badanych. W Brazylii przeciwciała wykazuje 96% osób, w Estonii 92%, a to tylko niektóre z przykładów. Na poziomie populacji ogólnej utrzymuje się w granicach właśnie około 76%. Okazuje się, że kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na częstość pojawienia się zakażeń wirusem HSV-1 są warunki socjalne. Jeśli chodzi o osoby wychowywane w trudnych warunkach ryzyko jest o ponad 10% większe, a w tym przypadku badanymi były jedynie dzieci. Serokonwersja jest również dużo wyższa w przypadku osób mieszkających w warunkach podmiejskich, niż wśród mieszkańców dużych aglomeracji. Odkryto nawet, że liczba zakażeń koreluje z wysokością PKB danego kraju! Oczywiście niezwykle ważna jest także odpowiednia edukacja, dlatego dzieci powinny być uświadamiane, jakie zagrożenia niesie ze sobą HSV.